Aanmelden bij de NVVO de volleybal trainers vereniging kan via EENMALIG GENERAAL PARDON VOOR ONBEVOEGDE TRAINERS (datum afwezig)

Reacties van NVVO leden.

Aanmelden bij de NVVO kan via EENMALIG GENERAAL PARDON VOOR ONBEVOEGDE TRAINERS Hoe kan de NVVO nu akkoord gaan dat er zoveel trainers werkzaam zijn zonder dat zij in bezit zijn van een licentie? Waarom moest ik wel een diploma halen en mogen anderen trainen zonder diploma? De NVVO behartigt toch de belangen van de trainers? Waarom ondernemen ze dan geen actie tegen al die onbevoegde trainers? De Nevobo is toch verantwoordelijk voor de trainersopleiding.

Hebben ze er wel eens over nagedacht waarom er zo weinig nieuwe trainers bijkomen? De jeugd heeft de toekomst. Waarom worden er dan onbevoegde trainers op RTC s gezet? Zelfs in de eredivisie zijn trainers werkzaam die niet in het bezit zijn van een licentie.

Wanneer wordt dat nu eens aangepakt? Een aantal uitlatingen die met regelmaat bij de NVVO en de Nevobo gedropt worden. Het is bekend, maar blijkbaar moeilijk op te lossen. Er is een groot tekort aan bevoegde trainers. Dat is al jaren zo en wordt al jaren geaccepteerd. Als je het dan toch toelaat, waarom zou je het dan niet formaliseren? Geef al die trainers een licentie, dan ben je van het gezeur af. Na langdurig en ampel overleg tussen NVVO en Nevobo heeft men besloten dit eenmalig te doen. Omdat het hier zo n uitzonderlijke maatregel betreft, is ook besloten om hen die voor dit generaal pardon in aanmerking willen komen, daar maar een dag de kans voor te geven. Vanwege het unieke karakter van dit besluit heeft men in onderling overleg besloten dat alleen op eerste paasdag een aanvraag ingediend kan worden. Omdat de NVVO graag haar nieuwe website (zie elders in dit blad) onder de aandacht wil brengen, heeft de Nevobo ermee ingestemd dat aanvragen op eerste paasdag via de site van de NVVO ingediend kunnen worden. Wel benadrukt de Nevobo dat het hier gaat om zowel leden als niet leden van de NVVO. Zij kunnen zich aanmelden met hun mailadres waarna zij een password ontvangen. Nevobo en NVVO zijn benieuwd hoeveel trainers hiervan gebruik gaan maken en of het probleem hiermee voor de komende jaren is opgelost. Han Bulten, hoofdredacteur

Bron: Facebook NVVO

Commentaar overbodig.

Door Admin001