Meten is weten

Om goed te kunnen sturen heb je informatie nodig. Dat geld voor de spelers die veel meer leren als ze zelf zien wat ze moeten veranderen om beter te worden. Dat werkt vele malen beter dan het van anderen horen / de trainer of mede speler. Wel is het zo dat als meerdere mensen snel achter elkaar dezelfde informatie terug geven, deze ook serieuzer wordt opgepakt.

1. Spelers zullen te maken krijgen met video – feedback

  • Gemeten passen – meest effectieve aanloopvorm voor die persoon- sprongtechniek – hoogte – snelheid van handelen en ruimtelijk inzicht – ideale aanloop techniek door video analyse’s
  • Voor en na de training een moment van evaluatie en informatie
  • Samen doelen bepalen e deze evalueren na een afgesproken tijd

2. Voor trainers wordt eenzelfde analyse gemaakt

  • Uitleg en instructie van de oefening op video
  • Betrekken van de hele groep op stille momenten
  • Inzetten van eigen leervermogen en dat van de andere spelers in de training
  • Gebruik van persoonlijke instructie binnen een lopende oefening
  • Reactie op onvoorziene zaken – fouten in de oefening – aanpassingsvermogen

3. Voor het proces naar een Magneet vereniging worden alle 13 topics ook in meetbare data geïnventariseerd.

Op onderstaande punten is een meetmodel ontwikkeld waarbij desgewenst de startsituatie wordt vastgelegd en de voortgang wordt gemeten na een vooraf afgesproken tijd.

Kwaliteit van leiderschap  

2 Organisatiestructuur 

3 Managementstijl 

4 Persoonlijk beleid en programma’s

5 Professionele; naar laatste stand van kennis opgebouwde trainingen en organisatie

6 Kwaliteit van samenwerken

7 Kwaliteitsverbetering 

8 Consultatie en bronnen 

9 Autonomie 

10 De samenleving en de vereniging 

11 Stafleden als opleiders

12 Het imago van de vereniging .

13 Professionele ontwikkeling staf en ledengroei c.q. talentontwikkeling  

De in te zetten instrumenten zijn – teambesprekingen – schriftelijke evaluaties – observaties en analyses van de begeleiders, output cijfer materiaal, interviews met de belangrijkste functionarissen. Jaarverslag – activiteitenlijsten – evenementen – klanttevredenheid analyse leden – trainers – externe betrokkenen e.e.a. vooraf afgesproken en met focus op de belangrijkste verbeter processen.