Trainer en de organisatie / de club

Beleidstechnische ondersteuning.

Elke trainer is ook adviseur van de volleybalclub. Geeft gevraagd of ongevraagd adviezen aan de technische commissie – collega trainers en spelers – het bestuur – leden / vrijwilligers van de club waar hij/zij training naast b.v. de ledenvergadering of in commissies.

Zeker van de VT4 trainers of VT3 met management opleidingen, mag een leidende rol gevraagd worden (voorzitter Technische Commissie of trekker van een volleybal lijn (Dames / Heren/ Jeugd/ Beachvolleybal / etc. en de VT3 trainers vooral in een ondersteunende rol. Deze beide niveaus van trainers dienen in elke volleybalclub aanwezig te zijn. De aantallen afhankelijk van de grootte van de club.

Uiteraard is het functioneren en de afspraken die gemaakt worden in grote mate afhankelijk van de mate waarin zaken geregeld zijn bij een vereniging. Er is dus altijd sprake van maatwerk. Dit geld ook voor de ondersteuning door de Regionale Volleybalschool.

 1. Analyseert het i.s.m. de andere trainers het functioneren van de club en de sporters
 2. Formuleert (mede) de doelstellingen voor het sporttechnisch beleid (meerdere niveaus)
 3. Stelt (in overleg met anderen) een sporttechnisch beleidsplan/advies op

Draagt het afgesproken sporttechnisch beleid van de organisatie uit

 1. Afhankelijk van de functie binnen de club:  (als lid van de TC) Kan taken op zich nemen m.b.t. ontwikkelen en bijstellen van sporttechnisch beleid, rekening houden met menskracht en middelen en adviseert het bestuur of de sporttechnische commissie over sporttechnische zaken.
 2. Is in staat beleid te toetsen op effectiviteit en haalbaarheid, verbetervoorstellen doen en onderbouwen en anderen hier vanaf het begin bij betrekken.
 3. Maakt een inschatting van weerstanden en geeft aan hoe daarmee om te gaan
 4. Geeft actief leiding aan de processen – coacht spelers en andere trainers – begeleiders en coaches. Stemt af met collega’s

 • talentherkenning en –ontwikkeling
 • Werkt mee aan in – bij – nascholing van kader (Trainers – coaches – ouders met extra taken)
 • Stimuleert in- en doorstroom van sporters
 • Doelgroepen beleid, hoe hiermee om te gaan aantrekken – enthousiasmeren – talent ontwikkeling
 • Betrekken ouders/spelers bij organisatorische taken binnen de club
 • opvang/nazorg voor sporters die stoppen en/of buiten de selectie vallen
 • Organisatorische aspecten m.b.t. trainingen – wedstrijden – coaching en andere begeleiding
 • De uitvoering van het technische beleid van de vereniging/organisatie
 • Train de trainers bijeenkomsten en coaching andere trainers i.o – kennis verruiming zittende trainers door b.v. intervisie – workshops te organiseren
 • Evalueren van de uitvoering van het beleid is samenwerking met de andere trainers meten is weten!
 • Lange termijn doelen bepalen en activiteitenplan hiervoor ontwikkelen

Meer weten over de inhoud van de train de trainer cursussen – maak een afspraak – lees hieronder meer over de expertise van de VT3 en VT4 trainers