Statuten RVS

De Regionale volleybalschool is een initiatief van drie volleybal trainers die voor kwaliteit willen gaan Op de plaatsen in de regio waar volleybal niet meer mogelijk is omdat clubs verdwenen zijn of geen jeugd meer opleiden een ommekeer tot stand brengen. Met gekwalificeerde trainers!

Dit doen we door trainers op te leiden en op die plaatsen waar geen volleybal voor de jeugd mogelijk is deze wel weer mogelijk te maken. Een missie met een lange adem. In de statuten is vastgelegd hoe we dit willen gaan realiseren. Ja een lange termijn doel. Maar in het eerste jaar is het gelukt al 52 leden te vinden en 11 trainers VT2 niveau op te leiden. Waarvan 7 uit de eigen club. De basis is gelegd. Doel is ook om in samenwerking met andere verenigingen en instituten de doelen te behalen.

Eind 2024 starten we met de eerste VT3 cursus. In januari ook weer met een VT2 cursus mits weer voldoende aanmeldingen zijn. Ook beachvolleybal staat op het lijstje.

Een club van trainers – door trainers en voor kwaliteit – focus op de hele regio tot 10 km rond Den Bosch!