Kwaliteit van leiderschap

1 Kwaliteit van leiderschap  

Wat zijn nou de taken van een leider – waarom is er leiding nodig en dan kun je de eerste vraag stellen, van wie moet dat afkomen. Er zijn meerdere ingangen te bedenken – het bestuur – een Technische Commissie – de gediplomeerde trainers, misschien ook van de leden zelf?

Het beste antwoord = “van allen”. Want hoe meer gedragen een beleid = de samen in een algemene ledenvergadering gemaakte afspraken, hoe meer kans op slagen.
De Formule: E = K x A Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie.

2 Het Bestuur

  • Wordt geacht het te voeren beleid voor te stellen aan de ALV en daarna het vastgestelde beleid uit te voeren. Het zal vooral gaan over budgetten en de missie van de club – wat willen bereiken. Echter vaak zit er geen (top) trainer in het bestuur. Tevaak gaat het hier al mis. Een bestuur moet dan ook bestuurders bevatten met visie – echter de vrijwilligers die vaak op de post, voorzitter, secretaris, penningmeester zitten, missen de kennis en ervaring om specifiek een volleybalclub te leiden, om een spil binnen de vereniging te zijn. Soms spelen ze zelf nog in een team, soms zijn ze van buiten gevraagd om die post op zich te nemen.
  • Kwaliteit die gevraagd is lijk ons primair kennis van het vak opleiden van deelnemers tot succesvol volleyballers. Zorg dus primair voor trainers met ervaring in het bestuur! (3) van de jeugd – dames – heren lijn.
  • Het doel van de bestuurder is er achter te komen wat de leden willen en dat te realiseren. Goed luisteren en communiceren met alle leden – maar vooral ondersteunen van de trainers en andere hulpkrachten.

Voor een goed bestuur is een goede voorzitter nodig, die niet de baas speelt, maar de groep helpt zelf de beslissing te nemen. In samenspraak met de stafleden – leden. Stafleden die zijn voorbereid = om algemeen management te doen = voorzittenadministratie – financiën – volleybaltraining geven (Dames, Heren, Jeugd ) Dus minimaal 6 experts op hun gebied. Een ouder erbij met een kritische blik??

De Technische commissie

  • De voorzitter TC of de belangrijkste trainers zouden de hoofdlijnen moeten uitzetten. Echter vaak wordt er niet over nagedacht – doet het dagelijkse bestuur (meestal geen trainer of zelfs speler) impulsieve beslissingen. Zorg voor consensus over alle besluiten.
  • Clubs kunnen ook een externe “managers” vragen om het TC beleid samen met de trainers en bestuur op te stellen. Teveel clubs hebben geen goed beleid en vooral niet goed gedragen beleid – met budget en harde afspraken. Vreemde ogen dwingen en als er geroutineerde managers meedenken is de kans van slagen hoger.
  • De uitgangspunten van de Magneet vereniging zijn een goede handleiding voor het veranderen van de organisatie binnen de club. Ook hier kunnen externen de ogen openen – de neuzen allemaal naar de gewenste kant te krijgen. Ook kun je een z.g. SWOT analyse inzetten. Een handig instrument om inzicht in de huidige status te krijgen en doelen te bepalen.

Natuurlijk is er veel meer te vertellen, kun je gaan meten op alle onderdelen van de Magneet vereniging, echter beter is te zoeken wat willen wij bereiken. Voor elke groep een gediplomeerde trainer een utopie? Toch is dat bij diverse verenigingen wel aanwezig.

Ga de uitdaging aan ! Geen kennis aanwezig – wij helpen bij de analyse en realisatie!

Bel 0651 222 009