Missie Regionale Volleybalschool

In de regio om den Bosch gaat het niet goed met Volleybal. Een aantal vereniging zijn gestopt – St’ Michiels Gestel, Helvoirt, of deels gestopt Boxtel, daar is geen jeugd- volleybalopleiding meer. Vele clubs hebben steeds minder leden. ( Behalve Spirit waar onze trainer Hans Kempkens de kar trekt). Bijna alle clubs missen een sterk trainingskader wat goed opgeleid is. Veelal wordt er met pure vrijwilligers gewerkt, de kwaliteit van volleybal in deze regio wordt steeds minder.

Op al deze plekken hebben kinderen het recht om met deskundige begeleiding kennis te maken met volleybal. Een van onze doelen is om op termijn dit gat te vullen door actief zelf lessen te geven op scholen en in de brede regio jeugdvolleybal weer op de kaart te zetten. Wie doet er mee in Boxtel – Helvoirt – Gestel – Den Bosch zuid – west en oost – Vinkel Nuland….

Structureel wordt er te weinig energie besteed aan het opleiden van trainers. De verenigingen hebben te weinig instrumenten en kennis van zaken om deze trend te stoppen. Een proces wat deze Regionale Volleybalschool wil omdraaien. Clubs die dat willen, kunnen ondersteuning krijgen om een “Magneet vereniging “te worden. Dat betekent hard werken aan een betere organisatie – met meer deskundigheid en ambitie.

Onze missie en in te zetten middelen

 • Hoe bestuur je een club, wat zijn de topics en hoe doe je dat. Wij bieden clubs de mogelijkheid door organisatie advies en begeleiding, te groeien tot een “Magneet Vereniging”  waar groei en kwaliteit normaal zijn. Deskundige bestuurders verbonden zijn aan de club. Met de juiste persoon op de juiste plek in alle onderdelen van de club samenwerken met en dus intensief betrekken van alle leden. Investeren in beleid en het kader dus.
 • Trainers opleiden. Alle volleyballers verdienen een gediplomeerde trainer die goed is opgeleid en zijn kennis bijhoud en verder ontwikkelt en deelt met anderen. Die een goede vergoeding krijgt. Wij bieden de mogelijkheid aan aspirant trainers kennis op te doen op basis van een modulair systeem van basis niveau tot VT3 niveau (minimaal) Dit i.s.m. diverse erkende opleiders. Dit opleiden kan ook op de eigen locatie van een vereniging.
 • Management van de club – Het bestuur werkt voor de afdelingen en is niet alleen bepalend – een clubbeleid bepaal je samen met de leden en zeker de vrijwilligers – het kader van de club. Doelen en het support van de trainers en andere functies zijn uitstekend geregeld.
 • Ondersteuning talenten in de regio, extra trainingen wordt geboden aan talenten van clubs die een extra training willen volgen. E.e.a. via een intensieve analyse van verbeterpunten (o.a. video analyse) en te stellen doelen. (doelgerichte training) Echter ook nieuwe doelgroepen – ouderen – studenten – jeugd op de scholen kunnen hierbij aandacht krijgen. o.a, lessen op basisscholen is er eentje van.
 • Volleybal talenten naar een hoog niveau leiden met ondersteuning van Nevobo erkende opleiders en top trainers laten zien dat Top volleybal ook in deze regio kan. Top teams zijn voorbeelden voor de jeugd en worden later top trainers. Betrekken van (veel meer) jeugd uit de regio is een belangrijk onderdeel van beleid. Gezond bewegen – participeren en groeien als mens met behulp van sport. In dit geval met Volleybal als middel is ons doel.
 • Kwaliteit van de trainers en inzet in de regio. Binnen de Regionale Volleybalschool wordt alleen gewerkt met VT3 en VT4 trainers (of hoger niveau trainers). Iedereen die Trainer wil worden zullen we hierbij helpen, trainers kunnen binnen de Regionale Volleybalschool carrière maken of kunnen ook bij de clubs in de regio ingezet worden als ondersteunend trainer. Daar gaan werken als top trainer – met ondersteuning vanuit de RVS. We doen het samen – ook met de andere clubs.
 • Kennisverspreiding : Middels een breed aanbod van clinics en scholing en doorgeven van kennis: Clinics in module vorm voor alle trainers die hieraan behoefte hebben. O.a. speciale techniek trainingen – EHBO – Jeugd training tot 12 jaar – krachttraining – sprongtraining – coaching – De trainer in de groep (sociale interactie) – de rol van de trainer etc. Toernooien – symposia – congressen.

Wij bieden

 1. Intensieve training voor getalenteerde – en – gemotiveerde volleyballers die snel naar een hoog prestatieniveau willen middels talent trainingen. O.a.,. door Soroush Saadatnovin die in Iran ervaring opdeed met regionale trainingen en hier een groot scala aan trainingsvaardigheden opdeed. Weet wat het is om als nieuwkomer in deze regio afgewezen te worden op grond van afkomst. Nu bezig met de VT3 opleiding. En dagelijks als volleybaltrainer actief. En Hans Kempkens en Ed Baten als begeleidende opleiders.
 2. Volleybal groepen in alle differentiaties opzetten binnen de vereniging en een kans geven zich te ontwikkelen. om talenten een uitdaging te bieden, jeugd op te leiden binnen het “verzorgingsgebied” en voor competitie spelende en recreatieve volleyballers een podium te bieden. Daarmee hebben we meteen groepen waar de aspirant trainers alle aspecten van het vak kunnen leren onder goede begeleiding.
 3. Opleiding en begeleiding van (aspirant) volleybaltrainers die zich willen ontwikkelen tot een uitstekend begeleider binnen het volleybal. Met online ondersteuning – videofeedback – coaching – differentiaties t.a.v. de doelgroepen – maatwerk voor persoon en club. O.a. door Hans Kempkens – docent – volleybaltrainer en Ed Baten beiden VT3 trainers met veel ervaring
 4. Advies en begeleiding aan verenigingen t.a.v. organisatie en technisch beleid door een oude rot in het vak. Ed Baten was o.a.  interim manager bij Deloitte en Divisie manager in 2 academische zhs. – oprichter van 3 verenigingen in de zorg en al 50 jaar volleybaltrainer. (1e en 2e divisie hoogste level)
 5. Maatwerk voor spelers en Trainers en clubs – heb je een vraag, aanmelden, neem contact op. Bel of App 0651222009 – per mail regionale.volleybalschool@gmail.com