Missie Regionale Volleybalschool

In de regio den Bosch gaat het niet goed met Volleybal. Een aantal verenigingen is gestopt – Vele clubs hebben een neerwaartse lidmaatschap spiraal. ( Behalve Spirit waar onze trainer Hans Kempkens de kar trekt). Bijna alle clubs missen een sterk trainingskader wat goed opgeleid is. Veelal wordt er met pure vrijwilligers gewerkt, de kwaliteit van volleybal in deze regio wordt steeds minder.

Op al deze plekken hebben kinderen het recht om met deskundige begeleiding kennis te maken met volleybal. Een van onze doelen is om de komende jaren dit gat te vullen door actief zelf lessen te geven op scholen en in de brede regio jeugdvolleybal weer op de kaart te zetten. Trainers op te leiden die in deze regio’s volleybal weer willen aanbieden. Binnen een eigen nieuwe club, andere bestaande clubs in de regio te ondersteunen om te professionaliseren. Ook onder de vlag van de RVS is mogelijk om start-ups voor jeugdvolleybal te stimuleren en faciliteren. Echter geen primair doel. Ook voor de verenigingen in onze wijde omgeving willen we de trainers cursussen aanbieden en samenwerking zoeken met het doel om volleybal een stevigere en meer professionele positie te geven door trainers op te leiden op minimaal VT3 niveau en daarna met nascholing en vervolg cursussen en maatwerk binnen de club(s) verder te begeleiden.

Bewegen = essentieel onderdeel van gezondheid.

Dit is een wijsheid die vooral door Erica Terpstra in Nederland weer is aangezwengeld en nu in talloze publicaties wordt bevestigd. Van jong tot oud een belangrijk middel om gezond te blijven. In 2012 aan de Universiteit van Zurich in een uitgebreid onderzoek beschreven als: ” The pandemic of physical inactivity: global action for public health”. Bewegen is voor alle leeftijden een must om fit te blijven. Sport in ons geval volleybal is een onderdeel van het scala aan beweegmogelijkheden.

Ook de WHO beschouwt fysieke inactiviteit sindsdien als een van de grootste gezondheidsproblemen ter wereld. Tijd dus dat we meer doen aan preventie door sport. Een opgave voor de politiek – eindelijk is er een landelijk stimuleringspakket en inzicht in het doel. Helaas worden er geen structurele veranderingen ingevoerd, b.v. 2 uur sport na school voor alle basisschool jongeren en ze in die tijd laten kennismaken met vele sporten. Hiervoor gaan we proberen de plaatselijke en landelijke politiek warm te krijgen.

Elke sport heeft ook risico’s. Ook die risico’s zal een trainer moeten kennen en er adequaat mee om kunnen gaan. Preventie van blessures – behandeling bij acute problemen en een lange termijn visie op gezond volleyballen zijn ook thema’s die passen bij een professionele visie op volleybal.

Bewegen vertaald naar volleybal in de regio, de RVS wil graag +/- 20 km rond den Bosch een bijdrage leveren aan dit gezondheidsdoel door kinderen te laten kennismaken met volleybal.

KINDEREN HEBBEN HET RECHT OM MET VOLLEYBAL KENNIS TE KUNNEN MAKEN IN DEZE REGIO.

Locaties waar kinderen in de regio niet meer kunnen kennismaken met volleybal:

 • Boxtel (vereniging gestopt met jeugd).
 • Helvoirt (Vereniging Swinta volledig gestopt).
 • St. Michielsgestel club aantal jaren geleden gestopt (deels biedt Hands Up uit Berlicum iets aan).
 • Den Bosch zuid (geen club voor jeugd volleybal).
 • Den Bosch west (alleen volwassenen recreatief groepje).
 • Den Bosch Oost (Recreatieve club – geen jeugdvolleybal).
 • Vught – tegenwoordig een kleine vereniging met jeugd, maar trainer zonder opleiding.
 • Vinkel Nuland (alleen volwassenen groepje)
 • Nistelrode, club gestopt.
 • Kerkdriel, Club gestopt door verkeerde management keuzes – terwijl er 25 jeugdleden waren.
 • Deze opsomming is zeker niet klaar – maar geeft een indicatie van de stand van zaken m.b.t. volleybal in deze regio
 • Alleen Spirit in Rosmalen is vooral dankzij Hans Kempkens – mede oprichter en bestuurslid van de Regionale Volleybalschool een uitzondering op de regel met 100 jeugdleden +/- Echter ook daar worden de trainers niet of te weinig opgeleid. Is er geen cultuur dat er naar de trainers geluisterd wordt.

Foto: Voorstadium van oefening op een been staan en ogen dicht!

Structureel wordt er te door bestuurders van de verenigingen te weinig energie besteed aan het opleiden van trainers. De verenigingen hebben kennelijk te weinig instrumenten en kennis van zaken om deze trend te stoppen. Een proces wat deze Regionale Volleybalschool wil omdraaien.

Clubs die dat willen, kunnen ondersteuning krijgen om een “Magneet vereniging “te worden. Dat betekent hard werken aan een betere organisatie – met meer deskundigheid en duidelijk beschreven en geaccepteerde ambitie.

Onze missie en in te zetten middelen

 • Hoe bestuur je een club, wat zijn de topics en hoe doe je dat. Wij bieden clubs de mogelijkheid door organisatie advies en begeleiding, te groeien tot een “Magneet Vereniging”  waar groei en kwaliteit normaal zijn. Deskundige bestuurders verbonden zijn aan de club. Met de juiste persoon op de juiste plek in alle onderdelen van de club. Kenmerkend is samenwerken met en dus intensief betrekken van alle leden. Investeren in beleid en het kader dus.
 • Trainers opleiden. Alle volleyballers verdienen een gediplomeerde trainer die goed is opgeleid en zijn kennis bijhoud en verder ontwikkelt en deelt met anderen. Die een goede vergoeding krijgt. Wij bieden de mogelijkheid aan aspirant trainers kennis op te doen op basis van een modulair systeem van basis niveau van de beginners cursus op VT2 niveau tot VT3 niveau (wenselijk niveau) Dit i.s.m. diverse erkende opleiders. Dit opleiden kan ook op de eigen locatie van een vereniging.
 • Management van de club – Het bestuur werkt voor de afdelingen en is niet alleen bepalend – een clubbeleid bepaal je samen met de leden en zeker de vrijwilligers – het kader van de club. Doelen en het support van de trainers en andere functies zijn uitstekend geregeld.
 • Ondersteuning talenten in de regio, extra trainingen wordt geboden aan talenten van clubs die een extra training willen volgen. E.e.a. via een intensieve analyse van verbeterpunten (o.a. video analyse) en te stellen doelen. (doelgerichte training) Echter ook nieuwe doelgroepen – ouderen – studenten – jeugd op de scholen kunnen hierbij aandacht krijgen. o.a, lessen op basisscholen is er eentje van.
 • Extra hulp voor hen die dat nodig hebben. We geven o.a. les aan het ISK en hebben een actief beleid om nieuwkomers in Nederland te ondersteunen – mensen die een rugzakje hebben zoals dat zo mooi heet zijn bij ons welkom. We zijn creatief in de spelvormen – volleybal kan ook zittend en is voor alle leeftijden een geschikte sport – mist de regels soepel gehanteerd worden. Kinderen staan voorop en uiteraard is er een gezond klimaat met respect voor elkaar. Zo nodig nemen we hier gericht actie in. De diversiteit van onze clubleden helpt om voor iedereen passende sportvrienden te vinden.
 • Volleybal talenten naar een hoog niveau leiden met ondersteuning van Nevobo erkende opleiders en top trainers laten zien dat Top volleybal ook in deze regio kan. Top teams zijn voorbeelden voor de jeugd en worden later top trainers. Betrekken van (veel meer) jeugd uit de regio is een belangrijk onderdeel van beleid. Gezond bewegen – participeren en groeien als mens met behulp van sport. In dit geval met Volleybal als middel is ons doel.
 • Kwaliteit van de trainers en inzet in de regio. Binnen de Regionale Volleybalschool wordt alleen gewerkt met VT3 en VT4 trainers (of hoger niveau trainers). Iedereen die Trainer wil worden zullen we hierbij helpen, trainers kunnen binnen de Regionale Volleybalschool carrière maken of kunnen ook bij de clubs in de regio ingezet worden als ondersteunend trainer. Daar gaan werken als top trainer – met ondersteuning vanuit de RVS. We doen het samen – ook met de andere clubs.
 • Kennisverspreiding : Middels een breed aanbod van clinics en scholing en doorgeven van kennis: Clinics in module vorm voor alle trainers die hieraan behoefte hebben. O.a. speciale techniek trainingen – EHBO – Jeugd training tot 12 jaar – krachttraining – sprongtraining – coaching – De trainer in de groep (sociale interactie) – de rol van de trainer etc. Toernooien – symposia – congressen.

Evolutie van de sportmens

Wij bieden

 1. Intensieve training voor getalenteerde – en – gemotiveerde volleyballers die snel naar een hoog prestatieniveau willen middels talent trainingen. O.a.,. door Soroush Saadatnovin die in Iran ervaring opdeed met regionale trainingen en hier een groot scala aan trainingsvaardigheden opdeed. Weet wat het is om als nieuwkomer in deze regio afgewezen te worden op grond van afkomst. Nu bezig met de VT3 opleiding. En dagelijks als volleybaltrainer actief. En Hans Kempkens en Ed Baten als begeleidende opleiders.
 2. Diverse Volleybal groepen in alle differentiaties binnen de Regionale Volleybalschool fasciliteren en leden een kans geven zich te ontwikkelen. tot b.v. volleybaltrainer. Talenten een uitdaging te bieden om b.v. jeugd op te leiden, ook op andere plaatsen in de regio, competitie spelende en recreatieve volleyballers een podium te bieden. Daarmee hebben we meteen groepen waar de aspirant trainers alle aspecten van het vak kunnen leren onder goede begeleiding.
 3. Opleiding en begeleiding van (aspirant) volleybaltrainers die zich willen ontwikkelen tot een uitstekend begeleider binnen het volleybal. Met online ondersteuning – videofeedback – coaching – differentiaties t.a.v. de doelgroepen – maatwerk voor persoon en club. O.a. door Hans Kempkens – docent – volleybaltrainer en Ed Baten beiden VT3 trainers met veel ervaring
 4. Advies en begeleiding aan verenigingen t.a.v. organisatie en technisch beleid door een oude rot in het vak. Ed Baten was o.a.  interim manager bij Deloitte en Divisie manager in 2 academische zhs. – oprichter van 3 verenigingen in de zorg en al 50 jaar volleybaltrainer. (1e en 2e divisie hoogste level)
 5. Maatwerk voor spelers en Trainers en clubs – heb je een vraag, aanmelden, neem contact op. Bel of App 0651222009 – per mail regionale.volleybalschool@gmail.com
 6. Statuten van de RVS download hier

Twee opleiders – een gedachte. Kwaliteit krijg je door passie en kennis en bouw je langszaam op.

Twee ervaren rotten van boven de 70. Hans als jarenlang docent op KW1 en Ed als Verpleegkundige – Master in service management op Divisie nievau in twee Academische Ziekenhuizen. Meer dan 100 jaar volleybal ervaring op alle niveau’s.