Route naar erkende VT3 trainer


Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen. Door een proeve van bekwaamheid (PvB) met succes af te leggen, toon je aan dat je een kerntaak beheerst. De PVB’s Training geven en Wedstrijd coachen zijn verplicht om je diploma te halen.

p.m. Voor gedetailleerde informatie over de dagen / tijden en de inhoud van de lessen verwijzen we naar het opleidingsprogramma (nog af te stemmen met de opleider)

Doelstelling Geven van Training
Met deze PvB toon je aan dat je:
• sporters en ouders/derden kunt informeren en betrekken;
• sporters kunt begeleiden bij een training;
• jezelf kunt voorbereiden op het geven van een training;
• trainingen kunt uitvoeren en evalueren.

Opdracht Geef een training.
Deze opdracht voer je uit aan de hand van vier deelopdrachten.
De vier deelopdrachten hebben betrekking op de volgende werkprocessen:
• 3.1.1 Informeert en betrekt sporters en ouders/derden;
• 3.1.2 Begeleidt sporters tijdens en bij trainingen;
• 3.1.3 Bereidt trainingen voor;
• 3.1.4 Voert uit en evalueert trainingen.

Eisen voor toelating PvB
• je bent minstens 18 jaar oud;
• je bent lid van de Nevobo;
• je hebt toestemming van de erkende opleider
• Je hebt je scholing coach 3 succesvol afgerond
• Je hebt het volleybalmaster certificaat behaald
• Je hebt een geldige VOG die in sportlink geregistreerd staat
• je hebt voldaan aan de financiële verplichtingen voortvloeiend uit de PvB.

Kijk voor meer informatie op deze pagina