Trainers Opleidingen

De Regionale Volleybalschool DB werkt voor de officiële trainersopleidingen VT2 en VT3 samen met Volleybalopleidingen.nl, hét instituut voor de opleidingen van volleybaltrainers in Nederland.

De Nevobo bied ook veel detail informatie over de verschillende leerdoelen. zie de pagina waar je op veel onderwerpen het onderwerp kunt downloaden. Hieronder staat ook het schema van de diverse VT (= Volleybal Trainers) opleidingen in een overzicht bij elkaar.

Samenwerking met de erkende opleiders. Binnen Volleybalopleiding.nl hebben een groot aantal opleiders op nationaal niveau de handen ineen geslagen. Een prachtige samenwerking van de top opleiders van Nederland waar wij heel graag mee samenwerken.

De Regionale volleybalschool DB faciliteert deze opleidingen binnen de regio Brabant vanuit den Bosch om zo een bijdrage te leveren aan de opleiding van gekwalificeerde trainers voor alle clubs in de regio. Middels dit samenwerkingsverband is het mogelijk om in deze regio VT2 en VT3 opleidingen te volgen en clubs inhoudelijk te ondersteunen met de knowhow van de Volleybal Opleiders van Nederland.

Eerste aanspreekpunt hierbij is voor ons Pim Scherpenzeel, met hem hebben wij zeer goede ervaringen. Eerder was hij in deze regio al de opleider voor 36 Trainers en dankzij een Nevobo Licentie commissie kennen we elkaar goed. Een volleybaldier – bekwaam – inspirerend – en heeft ook een bekwaam team trainers en collega’s om zich heen. Pim was ook bondscoach voor het zitvolleybalteam. Met hem en zijn partners willen we in deze regio vanaf dit jaar (2022) de cursussen VT2 en VT3 en andere clinics gaan inrichten.

Opleidingsmogelijkheden Volleybal trainer

In je eigen ritme Volleybal trainer worden

 • Train in je eigen ritme met hetModulair opleidingssysteem” waarbij je stap voor stap je kennis niveau kunt verhogen – kortom kom eens praten over de mogelijkheden. Door onze samenwerking met Volleybalopleidingen.nl is het mogelijk om de VT2 of de VT3 opleiding in meerdere seizoenen af te ronden en langzaam naar hoger niveau te groeien, zo zorgen we samen voor het professionaliseren van de volleybal sport.
 • Middels clinics over de de ontwikkeling van de organisatie is het voor clubs mogelijk te groeien naar een “Magneet Vereniging” Ook bieden we organisatie advies zodat clubs ondersteuning krijgen in het realiseren van een succesvolle organisatie. Maak gebruik van onze brede expertise. Alle trainers in opleiding kunnen gratis de workshop “Weg naar een Magneet vereniging” volgen.
 • Wil je volleybaltrainer worden? Neem contact op, we hebben daar diverse opties voor, we gaan je vanuit de Regionale Volleybalschool een kans geven gediplomeerd trainer te worden. (Dus ook als je eigen club geen ondersteuning biedt!) ( modulair – op afbetaling – betaling in natura door het geven van trainingen, etc.)
 • Trainen met moderne technieken – door betrokken trainers (teamwork)- grensverleggend door gebruik van moderne communicatie middelen- ook de organisatie rond volleybal is een onderwerp – hoe maak je contact, motiveer je mensen, begeleidt je teams – een jaarplan opstellen – een talententeam op topniveau training geven.
 • Wordt trainer bij en voor de Regionale Volleybalschool. Wij betalen je opleiding – en jij verbind je voor minimaal 3 jaar aan de RVS of betaalt (een deel) van de kosten terug als je eerder stopt. Training geven doe je bij een of meerdere clubs in de omgeving of bij (Talenten) teams binnen de Regionale volleybalschool. Wij werken in begeleidingsteams. Met Opleider – aspirant trainer in opleiding – coach – tweede begeleider per team.
 • Ondersteuning regionale clubs – kan door trainers voor de club op te leiden of trainers van de RVS worden gedetacheerd bij de aanvragende club. Er blijft begeleiding vanuit de RVS voor alle trainers, ook door coaching op locatie bij training / coachen van teams. Een stapje verder->
 • Een vereniging kan alle opleidingstaken volledig bij de RVS onderbrengen. Dat betekent maatwerk opstellen opleidingsplan – incompany trainingen – begeleiding in de praktijk – thema clinics. e.e.a. te combineren met het RVS rooster voor de regio.

Modulaire opleiding betere keus?

 • Druk leven, het komt even niet uit? Je kunt kiezen uit modulair opleiden, je volgt elk jaar een aantal clinics, vraag een keer een coach van de Regionale Volleybalschool je te beoordelen – een persoonlijk leergesprek – en als je daar mee door wilt gaan kun je je vrijstellingen voor je VT3 opleiding krijgen. VT2 zien wij als een tussenstap – het begin naar een trainer met kennis en kunde.
 • Je kunt je ook meteen aanmelden voor de VT3 opleiding – dan wordt je ook betrokken bij de andere activiteiten van de Regionale Volleybalschool – veel workshops die wij samen met de Volleybalopleidingen.nl organiseren kun je dan tegen een gereduceerd tarief aan mee doen.
 • Met jou maken we een opleidingsplan wat past bij jouw niveau, zowel als persoon als vaardigheid om training te geven. In de PGB’s zie je meer over de inhoud.

Maak afspraak of hou mij op de hoogte van de mogelijkheden Bel of App 0651222009 per mail regionale.volleybalschool@gmail.com

Regionale Volleybalschool DB biedt meer.

Een trainer heeft niet alleen binnen de training een functie, maar ook daarbuiten en wij vinden ook dat er meer aandacht voor de volgende onderwerpen moet zijn:
 • EHBO volleybalgericht en algemeen – gericht nop gezond trainen en leven
 • Feed-Back geven en ontvangen – leer omgaan met elkaar – leer les geven zonder dwang en draag je passie over
 • Jouw talenten leren zien en ontwikkelen – wat wil jij – kun je goed – wil je aan werken
 • persoonlijkheidsontwikkeling – volleybal kan een functie hebben in het ontwikkelen van jouw talenten
 • organisatie van de club – volleybal is een teamsport – leer samenwerken en samen kwaliteit te leveren
 • onderlinge uitwisseling van kennis – leren doe je samen – draag uit wat goed is – maak bespreekbaar wat niet goed is
 • coachen van startende trainers – wij laten mensen niet alleen – staan naast, achter en voor je – dat kun jij ook
 • coachen van ouders – heel belangrijk voor kinderen is de privé situatie – je legt contact en weet je wat er speelt
 • onderlinge bijscholing – leren van en met elkaar – we evalueren – groeien met en van elkaar
 • technische afstemming c.q. deelname aan de Technische Commissie – een belangrijke functie – leer managen
 • maatschappelijke betrokkenheid – help de zwakkeren – speel een rol in de maatschappij – als persoon – team – club