Magneet vereniging

Door: Ed Baten, Master Service Management UU – VT3 trainer.

Aanleiding

De gestage achteruitgang van volleybal in de regio en een aantal ervaringen met diverse verenigingen waren de reden van de drie oprichters van de Regionale Volleybalschool DB op te richten.

Doelen RVS

Clubs te helpen om een “Magneetvereniging” te worden. Zelf ook te laten zien dat dit succesvol kan zijn. Een vereniging opbouwen waar zaken goed geregeld zijn en iedereen zijn steentje naar vermogen bijdraagt. De inspiratie voor het “magneet vereniging concept” hebben we gehaald uit het promotie onderzoek van Claudia Gamel, die heeft in de US onderzocht waarom er een groot verschil was tussen vele Amerikaanse ziekenhuizen. Wat maakte nu dat mensen bij de ene organisatie graag werkten en de anderen continue een gebrek aan medewerkers had. Uit dit onderzoek kwamen vele facetten naar voren waar het ene bedrijf beter in was en dit besef is vertaald in een denkwijze en methodiek die op alle organisaties die service verlenen kan worden toegepast.

Laat die ballen maar komen. Hoe meer hoe beter.

Analyse omgeving:

  • Het aanbod aan diverse sporten voor de jeugd in de regio daalt, de gemeente zet vol in op meer bewegen (kwantiteit), echter zonder de samenwerking met de diverse sportverenigingen dreigen vooral de makkelijk toepasbare bewegingsvormen de overhand te krijgen.
  • De verenigingen missen in veel gevallen het instrumentarium om zich aan de veranderende situatie aan te passen. Of maken strategische keuze’s op bestuursniveau die contraproductief zijn. Ook een club leiden vergt organisatorische kennis en vaardigheden, dat is te leren, maar juist investeren in kwaliteit, in de ruggegraat van de vereniging = de trainers, wordt weinig geinvesteerd.
  • Sommige sporten zijn te groot aan het worden, zaalsporten worden juist minder bezocht. Nieuwe afleidingen de telefoon/tablet? Of is het aanbod op de scholen een belangrijke factor? Vroeger waren het de vakdocenten van vooral de middelbare scholen die volleybal uitdroegen en menige vereniging is er ontstaan. Volleybal wordt echter pas echt leuk boven de 12 jaar. Hoe zorgen we er voor dat meer complexe sporten ook in beeld blijven bij de jeugd tot 12 jaar? Een uitdaging!

Regeren is vooruit zien. Meer focus op wie is en wat vraagt de "klant" (wie is-zijn dat?) en kwaliteit van de processen zijn belangrijke richtinggevers.

Help het volleybal te ontwikkelen

1) Het doel van de Regionale Volleybalschool is nu om ook de regio te laten zien, hoe het anders kan. De Regionale Volleybalschool zal vooral focussen op het zelf trainers opleiden. Geen team zonder gediplomeerde trainers. Echter ook voor de andere clubs.

2) Indien mogelijk alle kinderen in de omgeving van Den Bosch de mogelijkheid bieden om van gediplomeerde trainers kennis te maken met Volleybal – lid te worden van een volleybal clubje in de eigen wijk.

3) Met Gemeente en andere verenigingen samenwerken om een breed sportaanbod te creëren op alle scholen, na school of binnen de school en ook in de kleinere locaties. Op veel plaatsen in onze regio is volleybal nu afwezig als sport!

Regionaal opleiden van trainers:

  • Ook teams in de competitie begeleiden en een jeugd afdeling opzetten – ook daar waar in de regio den Bosch nu geen volleybal voor de jeugd meer mogelijk is. Dus uitbreiden van het verzorgingsgebied.
  • Andere clubs die dat willen, ondersteunen in het opzetten van een succesvol beleid.
  • Trainers opleiden – detacheren – samen met ouders in de regio met de trainers nieuwe jeugdafdelingen/clubs opetten en begeleiden en evenementen ondersteunen of initiëren.
  • Een sport omgeving proberen te creëren waar aantrekkingskracht van uitgaat. Talenten van jeugd en ouderen ten volle benut kunnen worden. Bewegen heel normaal is en gestimuleerd wordt in goede harmonie met elkaar. Vriendschappen voor het leven te vinden zijn.
  • Maar ook hoge kwaliteit van begeleiding geboden wordt. Ed Baten heeft deze methodiek als interim manager op vele plaatsen vooral in de gezondheidszorg al succesvol toegepast.
  • Het bestuur van de RVS bestaat uit 3 trainers en de andere functies zijn ondersteunend aan het primaire doel: ” Volleybal in de regio versterken “. Op vele manieren. Onderstaand de foto genomen tijdens de oprichting van de vereniging. Een bestuur met een duidelijk doel en bereid om met iedereen samen te werken die dit doel steunt.
  • Bij de foto: v.l.n.r. Hans Kempkens – Soroush Saadat Novin, Ed Baten

Meer weten? Boek een inspiratie sessie van 3 uur inclusief incl. SWOT analyse voor jullie club. bel 0651 222 009 voor meer info.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Regel-de-aandacht-1024x161.jpg