Introductie

– Kom gratis 3 x kennismaken in Sportiom (4 volleybalvelden) op Donderdag 21 – 22.30 uur (Jong – Volwassenen)

– Jeugd vanaf groep 7 op Maandag in de zaal van BBS Haren Donk Reit op de Plooschenhof. (Twee volleybalvelden)

Op weg naar een professionele benadering van volleybal.

Een nieuwe vereniging waar ook het opleiden van volleybaltrainers een doel is. De voorzitter is minimaal een VT3 of hoger niveau trainer. De meerderheid van het bestuur bestaat uit trainers. Doel is een “Magneet Vereniging te worden en dit model ook uit te dragen naar andere verenigingen. Meer weten Lees de missie van de Regionale Volleybalschool.

Lid worden van studenten groep

Nu speerpunt – student kan als trainer wat bijverdienen, maar ook lekker spelen met leeftijdsgenoten met stevige trainingen en behoorlijk niveau is het doel. Competitie spelen is ook mogelijk vanaf 2023. Trainen kan op de donderdag in het Sportiom van 21 tot 22.30 uur

Studenten (ook voor mensen met laag budget) krijgen 10% korting op de prijs voor Senioren. Per jaar € 281,50 – 10% = € 253,35 in 10 termijnen van €25,34 – geen betaling in Juli en Augustus. Voor deelname aan de regulier competitie is een toeslag te betalen.

Training voor volwassenen

Voor groepen dames, heren, kan ook gemengde groep zijn, zowel recreatief als prestatief hebben wij trainingsmogelijkheden. Kom vrijblijvend 3 keer gratis meedoen. Elke donderdag in het Sportiom van 21 tot 22.30 uur . De prijs voor deelname is de prijs voor Senioren. Per jaar € 281,50 en wordt in 10 termijnen € €28,15 betaald. Geen betaling in Juli en Augustus.

Voor jeugd van +/- 8 tot 12 jaar

Is van start op Maandag van n16.30 tot 18 uur in de zaal van BBS Haren Donk reit aan de Plooschen hof. Kinderen vanaf groep 7 of vergelijkbaar niveau kunnen 3 x gratis meedoen. Daarna volgt een adviesgesprek. Aanmelden als geïnteresseerde app naar 0651222009 of mail naar regionale.volleybalschool@gmail.com

Ook voor meer informatie.

Zie ook het bericht met meer info.

Trainer worden – modulair naar VT2 en VT3 op naar VT4 niveau

 • Als lid / trainer van de Regionale Volleybalschool, kun je na diplomering ook als trainer aan de slag. Hier praten we je graag over bij. Je kunt meteen (onder begeleiding) aan de slag bij clubs waar wij een samenwerkingsovereenkomst hebben.
 • Samenwerking / fusie met kleine verenigingen in de regio, die geen eigen trainers hebben. Wij leiden trainers op en zorgen voor een trainer voor elk team. Kunnen eigen leden zijn of trainers die verbonden zijn aan de Regionale Volleybalschool.
 • Trainer worden kan – vanuit je eigen club – of een persoonlijke keus – of met een opleidingsovereenkomst met de RVS
 • Kan stap voor stap in rustig tempo (elke clinic die je volgt telt mee) – wij begeleiden je naar VT3 niveau.
 • Bij je eigen club met minimaal 5 deelnemers (club programma deels binnen de eigen club)
 • Bij VT3 ook coaching bij trainingen met eigen groep (incl. video feedback)
 • Bouw opleiding (modulair) stap voor stap op naar VT3 niveau!
 • Inclusief training sportletsels voorkomen en EHBO toepassen
 • Inclusief basis kennis voor het organiseren van een vereniging (de uitgangspunten voor een Magneet vereniging)
 • Samenwerking met de erkende Nevobo opleiders, zie meer
 • Gedragscode voor de trainereen must voor elke trainer

Plan een gesprek over de mogelijkheden App 0651222009 of mail regionale.volleybalschool@gmail.com

Ondersteuning Volleybal verenigingen

Lees meer over de Missie van de RVS en de motivatie hiervan via deze link.

 • Met jullie vereniging naar een Magneet vereniging groeien – wat houd dat in?
 • Organisatie van de vereniging – begeleidingstraject – scholing modules – rol van het bestuur. Neem contact op om meer te weten.
 • Meten is weten kwaliteitsbewaking hoe doe je dat?
 • Trainers opleiden (groep) binnen de eigen club – coachen – beleid ontwikkelen – of uitbesteden aan de RVS – inhuren bij de RVS – of intensiever samenwerken met de RVS…
 • Meer ondersteuning gewenst? Zelf geen gediplomeerde trainers – organisatorische problemen? Wordt partner van de RVS – fuseer als club en het technische – organisatorische beleid ondersteunen wij met gediplomeerde vakmensen.

Volleybal op basisscholen + evenementen middelbaar onderwijs

De Regionale Volleybalschool ondersteunt vele initiatieven m.b.t. volleybal. Voor clubs, scholen e.a.

 • Clinics voor ledenwerving op scholen b.v. in voorbereiding op een jeugdtoernooi. (tegen trainers vergoeding)
 • lessen op scholen – voor kennismaking tijdens Gymles – ook als invalkracht voor de gymdocent.
 • Stageplek voor sport studenten KW1 college
 • Evenementen zoals Sport Olympiades (geen vergoeding)
 • Naschoolse opvang (tegen trainers vergoeding)
 • Jeugd / school – toernooien (vaak zonder vergoeding)
 • Volleybal in het zwembad (Sportiom den Bosch)
 • Beachvolleybal – Zuiderplas Den Bosch –

Meer weten? neem contact op via 0651 222 009 of mail naar; regionale.volleybalschool@gmail.com

Ondersteunen van de Regionale Volleybalschool kan b.v. voor opleiding trainers – ondersteuning leden met rugzakje- aanschaf dure apparatuur. Stort je bijdrage op:

NL66 INGB 0389 8506 onder vermelding sponsoring RVS

Ook shirt sponsoring, banners etc. zijn bespreekbaar. Neem contact op met het bestuur.