Introductie

3 x gratis kennismaken in Sportiom (4 volleybalvelden) Kom gewoon binnen lopen of App even naar 0651 222 009 / of mail naar regionale.volleybalschool@gmail.com

 • Dinsdag 18.30 tot 20 uur student/volwassenen dames+heren+ mix Heren 3e klasse team.
 • Op Dinsdag jeugd (8-12 Jaar opstart) –momenteel zijn er 10 tot 12 kinderen actief. Een groep speelt CMV 6 niveau en de diversiteit van niveaus dit zal de komende tijd groeien. Vanaf september deelname aan de Nevobo CMV competitie voor alle kinderen.
 • Donderdag 21 – 22.30 uur Volwassenen dames + heren of mix – Heren 3e klasse team
 • Vrijdag 14.15 – 15.15 uur gratis 10 weken kennismaken op KC De Vlindertuin Jac. van Looystraat 5 den Bosch Zuid 10 weken!

Als er thuis te weinig geld is om lid te worden van de sportvereniging is er de mogelijkheid tot financiële ondersteuning door het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught. Dat is een stichting die ouders helpt bij het betalen van de contributie en andere kosten. Voor meer informatie, mail naar Carmen Nijssen, coördinator van het Jeugdfonds: shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl

Op weg naar een professionele benadering van volleybal.

Een nieuwe vereniging waar ook het opleiden van volleybaltrainers een doel is. De voorzitter is minimaal een VT3 of hoger niveau trainer. De meerderheid van het bestuur bestaat uit trainers. Doel is een “Magneet Vereniging te worden en dit model ook uit te dragen naar andere verenigingen. Meer weten Lees de missie van de Regionale Volleybalschool.

Lid worden van studenten groep

Graag betrekken we studenten – jonge volleyballers bij de activiteiten van de vereniging. Bouwen we aan een goede sfeer en lekker spelen met leeftijdsgenoten – stevige trainingen en behoorlijk niveau is het doel. Diverse stappen zetten naar steeds meer verbeteren van de trainingen en organisatie onze missie. De gezelligheid hierbij niet vergetend. Competitie spelen is ook mogelijk Twee teams spelen al competitie, meer vanaf september . Trainen kan op de donderdag in het Sportiom van 21 tot 22.30 uur en dinsdag van 18.30 tot 20uur.

Contributie: Studenten krijgen 10% korting op de prijs voor Senioren.

Training voor senioren

Voor groepen dames, heren, mix groep zijn, zowel recreatief als prestatief trainingsmogelijkheden. Kom vrijblijvend 3 keer gratis meedoen. Elke Dinsdag van 18.30 uur) 1,5 uur en donderdag in het Sportiom van 21 tot 22.30 uur . De prijs voor deelname per maand is voor senioren is €25 bij één training per week en €33 per maand bij 2 trainingen per week en in de vakantie periode.

Voor jeugd vanaf +/- 9 jaar….

Is gestart in september 2023 op Dinsdag van 19.30 uur in Het Sportiom. (18.30 uur vanaf februari 2024) Kinderen vanaf groep 7 of vergelijkbaar niveau kunnen 3 x gratis meedoen. Daarna volgt een adviesgesprek. Kosten € 22,50 per maand (10 termijnen) Aanmelden als geïnteresseerde app naar 0651222009 of mail naar regionale.volleybalschool@gmail.com

Volleybal is een sport voor het leven – van jong tot oud – on the beach – de zaal – staand – springend – zitten en zelfs in het zwembad. Maak vrienden voor het leven en blijf bewegen – sportief – gezond!

Trainer worden – modulair naar VT2 en VT3 op naar VT4 niveau

 • Als lid / trainer van de Regionale Volleybalschool, kun je na diplomering ook als trainer aan de slag. Hier praten we je graag over bij. Je kunt meteen (onder begeleiding) aan de slag bij clubs waar wij een samenwerkingsovereenkomst hebben.
 • Samenwerking / fusie / trainers detacheren …. met kleine verenigingen in de regio, die geen eigen trainers hebben of een intense samenwerking met de andere club. Wij leiden trainers op en zorgen voor een trainer voor elk team. Dit kunnen eigen leden zijn of trainers die verbonden zijn aan andere verenigingen. De Regionale Volleybalschool wil met iedereen samenwerken om het aantal trainers te verbeteren en meer kinderen de kans te geven om te leren volleyballen.
 • Trainer worden kan – vanuit je eigen club – of als een persoonlijke keus – of met een opleidingsovereenkomst met de RVS (wij betalen de kosten en jij geeft voor onze club training)
 • Kan stap voor stap in rustig tempo (elke clinic die je volgt telt mee) – wij begeleiden je naar VT3 niveau.
 • Bij je eigen club met minimaal 5 deelnemers (club programma deels binnen de eigen club)
 • Bij VT3 ook coaching bij trainingen met eigen groep (incl. video feedback)
 • Bouw opleiding (modulair) stap voor stap op naar VT3 niveau!
 • Inclusief training sportletsels voorkomen en EHBO toepassen
 • Inclusief basis kennis voor het organiseren van een vereniging (de uitgangspunten voor een Magneet vereniging)
 • Samenwerking met de erkende Nevobo opleiders, zie meer
 • Gedragscode voor de trainereen must voor elke trainer

Plan een gesprek over de mogelijkheden App 0651222009 of mail regionale.volleybalschool@gmail.com

Ondersteuning Volleybal verenigingen

Lees meer over de Missie van de RVS en de motivatie hiervan via deze link.

 • Met jullie vereniging naar een Magneet vereniging groeien – wat houd dat in?
 • Organisatie van de vereniging – begeleidingstraject – scholing modules – rol van het bestuur. Neem contact op om meer te weten.
 • Meten is weten kwaliteitsbewaking hoe doe je dat?
 • Trainers opleiden (groep) binnen de eigen club – coachen – beleid ontwikkelen – of uitbesteden aan de RVS – inhuren bij de RVS – of intensiever samenwerken met de RVS…
 • Meer ondersteuning gewenst? Jullie club te weinig gediplomeerde trainers – organisatorische problemen? Wordt partner van de RVS – maak gebruik van onze expertise m.b.t. organiseren. Dat kan als club of voor onderdelen (b.v. trainers opleiden) en het technische – organisatorische beleid ondersteunen wij met gediplomeerde vakmensen. Een traject voor korte of langere termijn. Interesse?

Volleybal op basisscholen + evenementen middelbaar onderwijs

De Regionale Volleybalschool ondersteunt vele initiatieven m.b.t. volleybal. Voor clubs, scholen e.a.

 • Clinics voor ledenwerving op scholen b.v. in voorbereiding op een jeugdtoernooi. (tegen trainers vergoeding)
 • lessen op scholen – voor kennismaking tijdens Gymles – ook als invalkracht voor de gymdocent.
 • Stageplek voor sport studenten KW1 college
 • Evenementen zoals Sport Olympiades
 • Naschoolse opvang (tegen trainers vergoeding)
 • Jeugd / school – toernooien
 • Volleybal in het zwembad (Sportiom den Bosch)
 • Beachvolleybal – Zuiderplas Den Bosch –

Meer weten? neem contact op via 0651 222 009 of mail naar; regionale.volleybalschool@gmail.com

Ondersteunen van de Regionale Volleybalschool kan b.v. voor opleiding trainers – ondersteuning leden met rugzakje- aanschaf dure apparatuur. Stort je bijdrage op:
NL66 INGB 0389 8506 onder vermelding sponsoring RVS
Ook dragen wij bij aan volleybal in andere landen

Ook shirt sponsoring, banners etc. zijn bespreekbaar. Sponsoring moet passen bij onze visie op organiseren en doelen. Neem contact op met het bestuur.