Opmerking: Het blad van de Volleybaltrainers op 1 maart 2012 constateert hetzelfde echter de laatste jaren is er weinig veranderd. De trend omlaag gaat gestaag door. Omdenken is gevraagd staat in de laatste alinea. De NVVO zou zelf actie kunnen ondernemen.

De eigen leden b.v. vragen het gevoerde beleid in hun club ter discussie te stellen. De VT3 of hoger trainer, die in een club actief is, dient betrokken te zijn een belangrijke stem te hebben in het te voeren inhoudelijke beleid en zelf betrokken te zijn bij het opleiden van andere trainers. Zelf dus actief worden als VT3 trainer. Accepteer niet dat een VOG alleen voldoende is om in deze technisch moeilijke sport trainer te zijn. De Trainers in een club kunnen ook zelf het initiatief nemen om trainers op te leiden. Zelf een voorbeeld stellen door speciaal voor de trainers bijeenkomsten te organiseren over onderdelen van het vak.

NVVO mogelijkheden

  • De NVVO dient geen leden meer te accepteren zonder VT3 of hoger diploma is er een van. Alleen deze leden krijgen toegang tot het jaarlijkse congres. Daarnaast een aspirant lidmaatschap invoeren met speciaal voor de aspirant trainers op hun niveau ontwikkelde leerstof. (onderdelen van het VT curriculum. Waarvoor dan vrijstelling wordt gegeven door de opleiders en dus meetelt als lesstof in het kader van de VT opleiding. Dus delen van de cursus thematisch aanbieden. Wellicht meerdere keren per jaar. Ook de website hiervoor inrichten. De Opleiders kunnen dit om beurten faciliteren.
  • Alternatieven te bieden aan te zwakke bestuurders/clubs door clubs die te weinig doen aan opleiding te identificeren en aanspreken op dat beleid.
  • Desnoods clubs die het goed doen met pluim vermelden in Volleybal Techno
  • en een ranking maken van alle clubs en het percentage gediplomeerde (VT3) trainers.
  • De aanpak van de Magneetvereniging mee onder de aandacht brengen van leden en clubs
  • Eigen leden activeren tot het nemen van verantwoordelijkheid t.a.v. opleiden van trainers binnen de clubs

Ed Baten, Master Service Management

Door Admin001