Activiteiten en info

Kom gratis 3 x kennismaken in Sportiom op Donderdag 21-22.30 uur.

Op weg naar een professionele benadering van volleybal.

Een nieuwe vereniging waar ook het opleiden van volleybaltrainers een doel is. De voorzitter is minimaal een VT3 of hoger niveau trainer. De meerderheid van het bestuur bestaat uit trainers. Doel is een “Magneet Vereniging te worden en dit model ook uit te dragen naar andere verenigingen. Meer weten over de Regionale Volleybalschool. Lees de missie van de nieuwe vereniging

Trainen in een studenten groep

Nu speerpunt – student kan als trainer wat bijverdienen, maar ook lekker spelen met leeftijdsgenoten met stevige trainingen en behoorlijk niveau is het doel. Competitie spelen is ook mogelijk vanaf 2023. Trainen kan op de donderdag in het Sportiom van 21 tot 22.30 uur

Studenten krijgen 10% korting op de prijs voor Senioren. Per jaar € 281,50 – 10% = € 253,35 in 10 termijnen van €25,34 – geen betaling in Juli en Augustus. Voor deelname aan de regulier competitie is een toeslag te betalen.

Training voor volwassenen

Voor groepen dames, heren, kan ook gemengde groep zijn, zowel recreatief als prestatief hebben wij trainingsmogelijkheden. Kom vrijblijvend 3 keer gratis meedoen. Elke donderdag in het Sportiom van 21 tot 22.30 uur . De prijs voor deelname is de prijs voor Senioren. Per jaar € 281,50 en wordt in 10 termijnen van middels automatische incasso € €28,15 betaald. Geen betaling in Juli en Augustus.

Voor jeugd van 8 tot 12 jaar

Start als een geschikte locatie en tijdstip hebben gevonden. Informatie volgt z.s.m. Je kunt al aanmelden als geïnteresseerde app naar 0651222009 of mail naar regionale.volleybalschool@gmail.com uiterlijk per 1 januari 2023 hopen wij een geschikte zaal te hebben gevonden.

Trainer worden – modulair naar VT2 en VT3 op naar VT4 niveau

 • Er zijn vele routes mogelijk, als lid van de Regionale Volleybalschool, kun je na diplomering ook als trainer aan de slag. Hier praten we je graag over bij.
 • Kan stap voor stap in rustig tempo (elke clinic die je volgt telt mee)
 • Bij je eigen club met minimaal 5 deelnemers (programma deels binnen de eigen club)
 • Bij VT3 ook coaching bij trainingen met eigen groep (incl. video feedback)
 • Bouw opleiding stap voor stap op naar VT3 niveau!
 • Inclusief training sportletsels voorkomen en EHBO toepasse
 • Samenwerking met de erkende Nevobo opleiders, zie meer
 • Gedragscode voor de trainer – een must voor elke trainer

Plan een gesprek over de mogelijkheden App 0651222009 of mail regionale.volleybalschool@gmail.com

Ondersteuning Volleybal verenigingen

Lees meer over de Missie van de RVS en de motivatie hiervan via deze link.

 • Naar een Magneet vereniging groeien – wat houd dat in?
 • Organisatie van de vereniging – begeleidingstraject – scholing modules – rol van het bestuur
 • Meten is weten  kwaliteitsbewaking hoe doe je dat?
 • Trainers opleiden (groep) binnen de eigen club – coachen – beleid ontwikkelen – uitbesteden aan de RVS – inhuren bij de RVS

Volleybal op basisscholen + evenementen / middelbaar onderwijs

De Regionale Volleybalschool ondersteunt vele initiatieven m.b.t. volleybal. Voor clubs, scholen e.a.

 • Clinics voor ledenwerving op scholen b.v. in voorbereiding op een jeugdtoernooi. (tegen trainers vergoeding)
 • lessen op scholen – voor kennismaking tijdens Gymles – ook als invalkracht voor de gymdocent.
 • Stageplek voor sport studenten KW1 college
 • Evenementen zoals Sport Olympiades
 • Naschoolse opvang (tegen trainers vergoeding)
 • Jeugd / school – toernooien
 • Volleybal in het zwembad
 • Beachvolleybal

Neem contact op via 0651 222 009 of mail naar; regionale.volleybalschool@gmail.com

Ondersteunen opleiding trainers / sponsoring: “Regionale Volleybalschool DB”, kan middels storting op onze rekening NL66 INGB 0389 8506 onder vermelding sponsoring RVS

Ook shirt sponsoring, banners etc. zijn bespreekbaar. Neem contact op met het bestuur.